قیمت:

لوله داخلی مانیسمان و درز دار لوله بیرونی اسپیرال ، طول دستگاه سه ونیم متر ،عرض دستگاه 120سانتیمتر دینام 5/5kw،و 7/5kwمجهز به اینورتر دارای آبگیری تا 99 درصد دور دستگاه تا 3000دور مجهز به سیستم چپگرد جهت جمع کردن فرش دستگاه با حداقل لرزش و صدا

لوله داخلی مانیسمان و درز دار لوله بیرونی اسپیرال ، طول دستگاه سه ونیم متر ،عرض دستگاه 120سانتیمتر دینام 5/5kw،و 7/5kwمجهز به اینورتر دارای آبگیری تا 99 درصد دور دستگاه تا 3000دور مجهز به سیستم چپگرد جهت جمع کردن فرش دستگاه با حداقل لرزش و صدا

2 دیدگاه برای “آبگیر فرش”